KZN-Toruński Sp. z o.o.

kzn KZN Toruński Krajowy Zasób Nieruchomości

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Toruński” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy budynków mieszkalnych w ramach budownictwa społecznego” oraz „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubień Kujawski”

Postępowania prowadzone są na platformie e-Zamówienia pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-629b445a-57af-11ee-9aa3-96d3b4440790
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6e3124f6-4e3d-11ee-9aa3-96d3b4440790


KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI Nadrzędną misją Instytucji jest realizowanie obowiązku prowadzenia przez władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.
SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE Społeczna inicjatywa mieszkaniowa, czyli SIM, to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu.
PRZYSTĄPIENIE DO SIM Nawiązanie kontaktu. Podpisanie wstępnego porozumienia o współpracy; Podjęcie przez radę gminy uchwał związanych z powołaniem SIM.