KZN-Toruński Sp. z o.o.

kzn KZN Toruński Krajowy Zasób Nieruchomości

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Toruński” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy budynków mieszkalnych w ramach budownictwa społecznego” oraz „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubień Kujawski”

Postępowania prowadzone są na platformie e-Zamówienia pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-629b445a-57af-11ee-9aa3-96d3b4440790
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6e3124f6-4e3d-11ee-9aa3-96d3b4440790