KZN-Toruński Sp. z o.o.

kzn KZN Toruński Krajowy Zasób Nieruchomości

Firma spółki

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Toruński” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została powołana w dniu 1 lipca 2021 r. w Toruniu przed notariuszem M. Kasperską aktem notarialnym Repertorium A numer 1788/2021.

Siedzibą spółki jest Toruń, obszarem działania spółki jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Spółka została powołana na czas nieoznaczony.

Wspólnicy spółki

Spółkę zawiązało 18 Wspólników, funkcjonujących w niezmienionym składzie do dnia dzisiejszego. Są to :

– Krajowy Zasób Nieruchomości,

– Miasto Aleksandrów Kujawski,

– Gmina Aleksandrów Kujawski,

– Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą,

– Gmina Fabianki,

– Miasto Grudziądz,

– Gmina Gruta,

– Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie,

– Miasto i Gmina Kowalewo Pomorskie,

– Miasto Lipno,

– Miasto i Gmina Lubień Kujawski,

– Miasto i Gmina Lubraniec,

– Gmina Łysomice,

– Miasto Rypin,

– Miasto i Gmina Skępe,

– Gmina Świecie nad Osą,

– Miasto Toruń,

– Gmina Wielgie.

Organy spółki

W spółce funkcjonują trzy organy :

– Zgromadzenie Wspólników,

– Rada Nadzorcza,

– Zarząd.

Kompetencje Zgromadzenia Wspólników wynikają z kodeksu spółek handlowych, Umowy Spółki oraz Regulaminu Zgromadzenia Wspólników.

Kompetencje Rady Nadzorczej wynikają z kodeksu spółek handlowych, Umowy Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. W skład Rady Nadzorczej może maksymalnie wchodzić 20 osób – 3 wskazane przez Krajowy Zasób Nieruchomości (w tym Przewodniczący Rady) oraz po jednym przedstawicielu  każdego  ze Wspólników samorządowych.

Kompetencje Zarządu wynikają z kodeksu spółek handlowych i Umowy Spółki.

Podstawa działalności spółki

Podstawą prawną funkcjonowania spółki są w szczególności następujące akty prawne:

1. Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2019r. poz. 2195 ze zm.),

2. Ustawa  z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2020 r. poz. 1100, ze zm.)

3. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, 2320, z 2021 r. poz. 2052).

4. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679).

5. Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933).

6. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z 2021 r. poz. 11, 1243),

7. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2106),

Ponadto działalność spółki regulują :

– Umowa Spółki,

– Regulamin Zgromadzenia Wspólników,

– Regulamin Rady Nadzorczej,

– Zarządzenia Prezesa Zarządu