KZN-Toruński Sp. z o.o.

kzn KZN Toruński Krajowy Zasób Nieruchomości

Misja

Realizacja zadań związanych z budownictwem społecznym, głównie poprzez budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu, a niedalekiej przyszłości także ich eksploatacja. Misja spółki związana jest ściśle z określonym obszarem, którym jest terytorium gmin, będących Wspólnikami spółki.

Wizja spółki

Aby realizować swoją misję, Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Toruński” sp. z o.o.  musi być organizacją dynamiczną i dobrze przygotowaną do realizacji celów, a swoje zadania wykonywać w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. W tym celu Spółka musi osiągnąć wysokie standardy obejmujące wszystkie obszary swojej działalności.


KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI Nadrzędną misją Instytucji jest realizowanie obowiązku prowadzenia przez władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.
SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE Społeczna inicjatywa mieszkaniowa, czyli SIM, to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu.
PRZYSTĄPIENIE DO SIM Nawiązanie kontaktu. Podpisanie wstępnego porozumienia o współpracy; Podjęcie przez radę gminy uchwał związanych z powołaniem SIM.