KZN-Toruński Sp. z o.o.

kzn KZN Toruński Krajowy Zasób Nieruchomości

Misja

Realizacja zadań związanych z budownictwem społecznym, głównie poprzez budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu, a niedalekiej przyszłości także ich eksploatacja. Misja spółki związana jest ściśle z określonym obszarem, którym jest terytorium gmin, będących Wspólnikami spółki.

Wizja spółki

Aby realizować swoją misję, Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Toruński” sp. z o.o.  musi być organizacją dynamiczną i dobrze przygotowaną do realizacji celów, a swoje zadania wykonywać w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. W tym celu Spółka musi osiągnąć wysokie standardy obejmujące wszystkie obszary swojej działalności.