KZN-Toruński Sp. z o.o.

kzn KZN Toruński Krajowy Zasób Nieruchomości

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Toruński” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z dojściami, dojazdami i parkingiem w Lipnie”

 

Postępowania prowadzone jest na platformie e-Zamówienia pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-93111882-e20c-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d