KZN-Toruński Sp. z o.o.

kzn KZN Toruński Krajowy Zasób Nieruchomości

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Toruński” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 33-lokalowego z dojściami, dojazdem i 10 miejscami postojowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Aleksandrów Kujawski”

Postępowania prowadzone jest na platformie e-Zamówienia pod adresem:

-> https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9e72cf47-6466-11ee-a60c-9ec5599dddc1


KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI Nadrzędną misją Instytucji jest realizowanie obowiązku prowadzenia przez władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.
SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE Społeczna inicjatywa mieszkaniowa, czyli SIM, to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu.
PRZYSTĄPIENIE DO SIM Nawiązanie kontaktu. Podpisanie wstępnego porozumienia o współpracy; Podjęcie przez radę gminy uchwał związanych z powołaniem SIM.