KZN-Toruński Sp. z o.o.

kzn KZN Toruński Krajowy Zasób Nieruchomości

W dniu 22.05.2024 r w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim odbyło się uroczyste podpisanie umów o partycypację przy realizacji inwestycji „ Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kościuszki w Kowalewie Pomorskim”. Spółkę Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Toruński reprezentowali Prezes Filip Szreter oraz Dyrektor Wojciech Kwiatkowski. Na spotkaniu zostały podpisane pierwsze umowy z najemcami lokali mieszkalnych planowanych do realizacji w ramach ww. inwestycji.

W tym symbolicznym wydarzeniu uczestniczył także reprezentujący Gminę Kowalewo Pomorskie Burmistrz Jacek Żurawski. Przedstawiciele SIM przybliżyli działanie spółki, przekazali informacje dot. planowanej budowy i oddania budynku do użytkowania.