KZN-Toruński Sp. z o.o.

kzn KZN Toruński Krajowy Zasób Nieruchomości

Przedstawiciele SIM “KZN-Toruński” spotkali się z Panem Jackiem Żurawskim, burmistrzem Kowalewa Pomorskiego.

W trakcie spotkania poruszone zostały kwestie uzbrojenia terenu w media oraz konieczności przesunięcia linii wodociągowej.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kościuszki w Kowalewie Pomorskim jest obecnie na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Umowa na wykonanie powyższego została zawarta w grudniu 2022 r z przedsiębiorstwem TEL Biuro Architektoniczne Małgorzata Trębska ze Skierniewic.