KZN-Toruński Sp. z o.o.

kzn KZN Toruński Krajowy Zasób Nieruchomości

Przedstawiciele SIM “KZN-Toruński” spotkali się z Panem Jackiem Żurawskim, burmistrzem Kowalewa Pomorskiego.

W trakcie spotkania poruszone zostały kwestie uzbrojenia terenu w media oraz konieczności przesunięcia linii wodociągowej.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kościuszki w Kowalewie Pomorskim jest obecnie na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Umowa na wykonanie powyższego została zawarta w grudniu 2022 r z przedsiębiorstwem TEL Biuro Architektoniczne Małgorzata Trębska ze Skierniewic.


KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI Nadrzędną misją Instytucji jest realizowanie obowiązku prowadzenia przez władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.
SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE Społeczna inicjatywa mieszkaniowa, czyli SIM, to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu.
PRZYSTĄPIENIE DO SIM Nawiązanie kontaktu. Podpisanie wstępnego porozumienia o współpracy; Podjęcie przez radę gminy uchwał związanych z powołaniem SIM.