KZN-Toruński Sp. z o.o.

kzn KZN Toruński Krajowy Zasób Nieruchomości

16 sierpnia 2023 r. w Urzędzie Gminy Fabianki podpisaliśmy kolejne umowy o partycypację z przyszłymi Najemcami.
W Gminie Fabianki w miejscowości Chełmica-Cukrownia zostanie wybudowanych 36 mieszkań o powierzchniach od 38 m² do 54 m². Do dyspozycji mieszkańców będzie hala garażowa oraz zagospodarowany teren zielony w postaci ogrodów deszczowych z roślinnością hydrofiltrową.

KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI Nadrzędną misją Instytucji jest realizowanie obowiązku prowadzenia przez władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.
SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE Społeczna inicjatywa mieszkaniowa, czyli SIM, to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu.
PRZYSTĄPIENIE DO SIM Nawiązanie kontaktu. Podpisanie wstępnego porozumienia o współpracy; Podjęcie przez radę gminy uchwał związanych z powołaniem SIM.