KZN-Toruński Sp. z o.o.

kzn KZN Toruński Krajowy Zasób Nieruchomości

Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego informuje, że w dniach od 22 czerwca do 21 lipca 2023r. prowadzony będzie nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych planowanych do realizacji w ramach inwestycji p.n.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. gen. E. Zawackiej „ZO” w Aleksandrowie Kujawskim dz. Nr 3781”, realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową „KZN – Toruński” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41A. Wniosek wraz z załącznikami należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim w zamkniętej kopercie z opisem „Wniosek o najem lokalu mieszkalnego w ramach SIM KZN – Toruński Sp. z o.o.”.

Szczegóły naboru oraz dokumenty dostępne są na stronie -> https://mst-aleksandrow-kujawski.rbip.mojregion.info/zarzadzenie-nr-682023-burmistrza-miasta-aleksandrowa-kujawskiego-z-dnia-22-06-2023r-w-sprawie-ogloszenia-naboru-wnioskow-oraz-okreslenia-wzoru-wniosku-o-zawarcie-umowy-najmu-lokalu-mieszkalnego-w-ra/

 


KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI Nadrzędną misją Instytucji jest realizowanie obowiązku prowadzenia przez władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.
SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE Społeczna inicjatywa mieszkaniowa, czyli SIM, to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu.
PRZYSTĄPIENIE DO SIM Nawiązanie kontaktu. Podpisanie wstępnego porozumienia o współpracy; Podjęcie przez radę gminy uchwał związanych z powołaniem SIM.