KZN-Toruński Sp. z o.o.

kzn KZN Toruński Krajowy Zasób Nieruchomości

Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego informuje, że w dniach od 22 czerwca do 21 lipca 2023r. prowadzony będzie nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych planowanych do realizacji w ramach inwestycji p.n.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. gen. E. Zawackiej „ZO” w Aleksandrowie Kujawskim dz. Nr 3781”, realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową „KZN – Toruński” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41A. Wniosek wraz z załącznikami należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim w zamkniętej kopercie z opisem „Wniosek o najem lokalu mieszkalnego w ramach SIM KZN – Toruński Sp. z o.o.”.

Szczegóły naboru oraz dokumenty dostępne są na stronie -> https://mst-aleksandrow-kujawski.rbip.mojregion.info/zarzadzenie-nr-682023-burmistrza-miasta-aleksandrowa-kujawskiego-z-dnia-22-06-2023r-w-sprawie-ogloszenia-naboru-wnioskow-oraz-okreslenia-wzoru-wniosku-o-zawarcie-umowy-najmu-lokalu-mieszkalnego-w-ra/