KZN-Toruński Sp. z o.o.

kzn KZN Toruński Krajowy Zasób Nieruchomości

Uczestniczyliśmy w Konferencji Liderów Inicjatyw Społecznych podczas której mieliśmy okazję wymienić się spostrzeżeniami dotyczącymi rozwoju Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych.

Ponadto była to dla nas możliwość poszerzenia wiedzy na temat budowania marki SIMów oraz komunikacji z potencjalnym najemcą.

Serdecznie dziękujemy organizatorom za zaproszenie!


KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI Nadrzędną misją Instytucji jest realizowanie obowiązku prowadzenia przez władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.
SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE Społeczna inicjatywa mieszkaniowa, czyli SIM, to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu.
PRZYSTĄPIENIE DO SIM Nawiązanie kontaktu. Podpisanie wstępnego porozumienia o współpracy; Podjęcie przez radę gminy uchwał związanych z powołaniem SIM.