KZN-Toruński Sp. z o.o.

kzn KZN Toruński Krajowy Zasób Nieruchomości

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kościuszki w Kowalewie Pomorskim realizowanego przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową „KZN-Toruński” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

O NAJEM MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ OSOBY, KTÓRE:

spełniają kryteria obligatoryjne:

  1. w dniu objęcia lokalu wnioskodawca (osoba fizyczna) oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie miejscowości Kowalewo Pomorskie;
  2. spełniają kryteria określone w art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 788).

Przed zawarciem umowy najmu lokalu mieszkalnego zostanie dokonana weryfikacja powyższych kryteriów.

Szczegóły naboru oraz dokumenty dostępne na stronie -> http://www.kowalewopomorskie.pl/art,4243,ogloszenie-o-naborze-wnioskow