KZN-Toruński Sp. z o.o.

kzn KZN Toruński Krajowy Zasób Nieruchomości

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kościuszki w Kowalewie Pomorskim realizowanego przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową „KZN-Toruński” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

O NAJEM MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ OSOBY, KTÓRE:

spełniają kryteria obligatoryjne:

  1. w dniu objęcia lokalu wnioskodawca (osoba fizyczna) oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie miejscowości Kowalewo Pomorskie;
  2. spełniają kryteria określone w art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 788).

Przed zawarciem umowy najmu lokalu mieszkalnego zostanie dokonana weryfikacja powyższych kryteriów.

Szczegóły naboru oraz dokumenty dostępne na stronie -> http://www.kowalewopomorskie.pl/art,4243,ogloszenie-o-naborze-wnioskow


KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI Nadrzędną misją Instytucji jest realizowanie obowiązku prowadzenia przez władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.
SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE Społeczna inicjatywa mieszkaniowa, czyli SIM, to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu.
PRZYSTĄPIENIE DO SIM Nawiązanie kontaktu. Podpisanie wstępnego porozumienia o współpracy; Podjęcie przez radę gminy uchwał związanych z powołaniem SIM.